• Kroon verankering

  Wat is een kroonverankering?

  Een kroonverankering is een verbinding die tussen twee of meerdere takken wordt gemaakt. De verankering heeft als doel te voorkomen dat een losscheurende tak of stam op de grond valt en schade oplevert. Door de verankering blijft het losgescheurde deel in de boom hangen.
  De verankering bestaat uit een speciaal stuk touw dat op lengte gemaakt wordt en waar beschermingshoezen omheen worden geplaatst. De hoezen worden om de stam of tak geplaatst en het touw loopt hierdoorheen, op deze manier wordt de stam of tak niet beschadigd door het touw wat schuurt.


  Wanneer is een kroonverankering nodig?

  In sommige gevallen is het naast snoeien aan te raden een verzwakte of risicovolle takaanhechting te verankeren.

  Dit kan voorkomen indien de tak niet geheel kan worden verwijderd omdat dit te veel schade aan de boom toebrengt. Op deze wijze kan worden voorkomen dat de tak geheel losbreekt en schade veroorzaakt aan de omgeving.

  Het is belangrijk te weten dat een kroonverankering slechts in enkele gevallen noodzakelijk is en in principe altijd in combinatie met snoeimaatregelen moet worden toegepast. Een voorbeeld wanneer een kroonverankering nodig is: indien de boom een grote tak of stam naast de hoofdstam heeft groeien die niet goed vergroeid met de stam en deze veel zijwaartste wind ontvangt, dan zou een kroonverankering nodig kunnen zijn.

  Vergeet niet dat een kroonverankering op termijn dient te worden vervangen.


  Wanneer kan een kroonverankering het beste worden aangebracht?

  Vanuit boomtechnisch oogpunt kan de verankering het beste worden aangebracht wanneer de boom vol in blad staat, dus gedurende de zomer. De takken hangen in deze periode het meest ver uit elkaar door het toegenomen bladgewicht. Door de verankering in de zomer aan te brengen kan het best bepaald worden hoeveel speling er nodig is. Aanbrengen buiten de zomer is door onze ervaring en technisch inzicht ook mogelijk.  Hoe dient een kroonverankering aangebracht te worden?

  Een kroonverankering moet aan minstens 3 eisen voldoen:


  • De verankering moet van touw zijn en in het geval dat de betreffende tak of stam los zou scheuren moet deze het gewicht kunnen houden. Het touw moet dus gekozen zijn op basis van het gewicht van de tak of stam. Vroeger werden er staalkabels gebruikt, dit is echter achterhaald en beschadigd ook vaak de boom.

  • De verankering moet met speling worden aangebracht. Dit is een erg belangrijk omdat een strakke verankering de boomstructuur verzwakt, kan ingroeien wat leidt tot het afknellen van de sapstroom en een groter risico geeft op afscheuren of breken van de verankering. Door de speling kan de boom enerzijds doorgroeien zonder dat de verankering gaat knellen en anderzijds blijft de boomstructuur sterk doordat hij kan meebewegen met de wind.

  • De laatste eis is dat de verankering op 2/3 van de hoogte (lengte) van de stam of tak moet worden aangebracht vanwege het gewicht en de belasting. Een verankering die lager of hoger wordt geplaatst is minder veilig.


  Indien u door ons een kroonverankering wilt laten plaatsen dan bestellen wij deze op maat bij Safety Green


  Wat kost het aanbrengen van een kroonverankering?

  Een kroonverankering aanbrengen is relatief goedkoop. De verankering zelf kost meestal rond de 50 euro en het aanbrengen gaat op basis van uurloon.
  Wanneer moet de kroonverankering vervangen worden?

  Zoals hier boven aangeven wordt een verankering met speling aangebracht. Deze speling wordt echter door de tijd minder doordat de boom groeit. Takken gaan lager hangen door het toenemen gewicht en worden breder door diktegroei. De verankering gaat daardoor steeds stakker staan, dat is niet gewenst.

  Het is echter afhankelijk van de groeisnelheid van de boom om te bepalen wanneer de verankering vervangen moet worden. We kunnen u in ieder geval meegeven dat een verankering sowieso vervangen dient te worden wanneer deze onder spanning staat en dus niet meer "losjes" in de boom hangt. Daarnaast is een vervangingstermijn tussen de 3 en 5 jaar te hanteren als algemene regel, mits de verankering die er hangt correct is geplaatst.